Toneelstuk HOE OUDER HOE WIJZER.

Het was weer ouderwets genieten van onze toneelclub. Onder regie van Rob van der Veeke werd een komisch stuk voor het voetlicht gebracht.

Met in het stuk een optreden van verschillende artiesten. 

Heel herkenbare situaties zoals die onder ouderen wel vaker voorkomen. Enerzijds de optimisten en vrolijke levensgenieters en anderzijds de chagrijnigen en pessimisten. Gelukkig is ook hier “Eind goed al goed.”