28 oktober 2023

Voordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap KBO-Someren-Dorp

Wij willen u  motiveren om lid

te worden van onze vereniging.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar  AANMELDINGSFORMULIER

Bent u ouder dan 50 jaar? Zo ja, waarom zou u dan geen lid worden van onze KBO?

Als lid van de KBO kunt u gebruik maken van:

  • De deskundigheid van de ouderenadviseur. De ouderenadviseur kan u helpen bij de vele vragen die er bij u leven op gebied van de individuele hulpvraagstukken o.a. over en alles wat te maken heeft met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte, huur- en zorgtoeslag.
  • Als lid kunt u ook deelnemen aan een groot aantal activiteiten die georganiseerd worden, zie onder tabblad activiteiten
  • Ontmoeting: informatieve bijeenkomsten, ontmoetingsmiddag,
  • vrijwilligersbijeenkomst, enz.
  • Zingeving: kerstviering, gespreksgroep, ziekenbezoek, enz.
  • Ledenservice:
  • Als lid ontvangt u een ledenpas daarmee kunt u bij de KBO terecht voor advies en service. Korting op rijbewijskeuring. Korting zorgverzekering bij het IAK en of CZ.

 

U ziet, het is meer dan de moeite waard om lid te worden van onze KBO. Geef u op als lid! Pak de telefoon en bel;

KBO – Someren-Dorp

Francien Boots 0493 493738

Of een mail naar het secretariaat: kbosomerendorp@gmail.com

Ook voor opzeggen kunt u bij dezelfde adressen terecht.

Voor meer adressen zie tabblad bestuur hierboven.