Jaarvergadering KBO 2020.

Een vreemde tijd van het jaar (oktober) om een jaarvergadering te houden. Dankzij de corona, is deze nu een dik half jaar later en in gewijzigde vorm, toch nog door kunnen gaan.

Een twaalftal  leden op corona afstand en het bestuur in twee rijen achter elkaar, zaten deze keer bij de Jaarvergadering 2020 in de Huiskamer van de KBO.

We begonnen met een lekkere bak koffie en plak koek bij de deur en nadat iedereen zijn plaats had ingenomen, was het woord aan de voorzitter, Hennie Vossen, om iedereen welkom te heten en met het verslag te beginnen. Tussendoor kon Henny Claessens,  als secretaris,  haar  praatje houden met daarna Pieter Cattenstart ( ledenadministratie), waarna Henny Goossens (de penningmeester) ook zijn zegje nog kon doen, met als afsluiting Peter de Groot (kascontrole samen met Jo Slegers), over de financiën.  

De aftredende Bestuursleden  Henny Claessens en Cor van de Sande werden met overweldigende meerderheid van stemmen herkozen voor een volgende periode in het Bestuur.

Na een klaterend applaus van het publiek, sloot de voorzitter deze jaarvergadering en gaf Henny Goossens (de penningmeester)  nog een rondje koffie met worstenbroodje.

Een zeer korte, snelle en to-the-point  jaarvergadering die we hopelijk, in deze vorm,  nooit meer mee zullen maken.
Alhoewel…. een voordeel:  het was zo gepiept.

Trudy Hasselman, deelnemer aan deze Jaarvergadering.