9 maart 2023

VALPREVENTIE 22 MAART

EEN OCHTEND IN HET TEKEN VAN VALPREVENTIE
Op woensdag 22 maart 09.30 uur zal Hanneke
Sanders-van der Rijt, geriatrie-fysiotherapeut
werkende bij Van der Putten Fysiotherapie &
Psychologie in Someren, u van alles gaan vertellen over valpreventie.
U zult dit waarschijnlijk al vaker hebben gehoord of zelfs hardop hebben
gezegd: “Vallen hoort nu eenmaal bij het ouder worden!” of “Ik viel
zómaar!” of “Ouderen kunnen beter blijven zitten”. Gelukkig is dit alles
niet waar, maar naarmate men ouder wordt, wordt het risico op vallen
een stuk groter.
Ongeveer een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers
valt minimaal één keer per jaar. Elke vijf minuten belandt een 65-plusser
op de spoedeisende hulp na een val.
De meeste valpartijen gebeuren tijdens het lopen in en om het huis.
Naast de lichamelijke gevolgen zoals een gebroken heup of pols, achteruitgang in lichaamsfuncties zoals afname spiermassa en verminderde
mobiliteit ontstaat ook een toename in valangst. Het valrisico wordt bepaald door verschillende factoren. Denk hierbij aan lichaamsbeweging,
uw fysieke gezondheid, uw leefgewoontes, uw eigen leefomgeving,
schoeisel en gebruik van een loophulpmiddel (wandelstok, rollator).
Gelukkig kunt u zelf heel veel doen aan uw eigen valrisico.
Hierbij zullen bovenstaande valrisicofactoren worden uitgelegd en zal stil
worden gestaan bij het belang van bewegen.
Daarnaast zal ze verschillende adviezen geven over het verlagen van
het valrisico. Tot slot zal Hanneke uitleg geven over het valpreventieprogramma genaamd ‘Vallen Verleden Tijd’.
De verschillende onderdelen van het programma
zullen worden toegelicht met behulp van verschillende materialen en hopelijk met een actieve bijdrage van uzelf.
We zien u graag op 22 maart in
De Ruchte, De Huiskamer 09.30 uur.
Hanneke Sanders-van der Rijt