7 maart 2023

TONEELSTUK 19 EN 20 APRIL

HOE OUDER HOE WIJZER!
VOOR KBO-LEDEN + NIET KBO-LEDEN
In het erg komische stuk zijn diverse onverwachte handelingen en discussies. De vermakelijke intriges spelen zich af in een seniorenhuis.
woensdag 19 april en
donderdag 20 april in de grote zaal van De Ruchte.
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 14.00 uur. Einde 16.30 uur.
Kaartverkoop in De Huiskamer op:
maandag 13 maart 10.30 – 11.30 uur en
donderdag 16 maart 14.00 tot 15.00 uur.
Kosten voor KBO-leden en ook niet-leden:
€ 4,00 inclusief een kopje thee / koffie met
koekje.
Daarna bestellen via kbo.someren.activiteiten@gmail.com of
Jo Slegers 06-1360 8092
Hennie Vossen 0493-494 541
of op maandagmorgen in De Huiskamer.
Kijk voor actuele informatie www.kbo-somerendorp.nl
De kosten van deelname innen wij bij voorkeur van uw rekening.